Rehabilitering


Rehabilitering
 går ut på att återskapa hundens funktion så som den var innan en skada/operation. Hur en lyckas med en bra rehabilitering beror på lite olika faktorer, men en viktig aspekt är att komma ingång med rehabiliteringen så fort som möjligt. Vi rehabiliterar endast hundar på remiss eller efter diagnos från en veterinär. Du kan be din veterinär remittera din hund till Stockholms Hundhälsa, du kan på så vis få ersättning från ditt försäkringsbolag. Här hittar du information om remittering.
Om du vet att din hund ska genomgå en operation och kommer att behöva rehabilitering efteråt så kan du höra av dig till oss och påbörja planering för din vovves rehab. 

Faktorer för en lyckad rehab


Rehabilitering är oftast ett tidskrävande och känslomässigt åtagande som kräver tålamod och engagemang. För dig som hundägare kan det innebära att du behöver anpassa om livet en del för att kunna ge din hund den omsorg och träning den behöver för att bli återställd. För att underlätta den processen är det viktigt att ha tillgång till stöd och behandling av sin rehab-terapeut. Har du frågor om din hunds rehab, skicka ett mejl till info@stockholmshundhalsa.se.

Skadans omfattning och läkning

Hur allvarlig en skada är påverkar  förutsättningarna för att bli helt återställd. Även hundens förmåga att läka efter en operation. Här spelar faktorer som ålder och hundens övriga hälsa och fysik in. Ibland tillstöter komplikationer efter ett ingrepp och då påverkas rehabiliteringen. 

Hundägarens förutsättningar

En stor del av rehabiliteringen utförs av hundägaren i hemmet. En kan behöva övervaka hunden och hålla den stilla samt göra övningar och ge massage flera gånger om dagen. Ofta behöver det göras en del förändringar i hemmiljön för att hunden ska kunna få den bästa anpassningen till sin skada. 

Rehabplanen och utförande

En rehabiliteringsplan anpassas efter de olika läkningsfaser som hunden genomgår efter varje enskild skada. Det finns en akut fas, en subakut fas och en uppbyggnadsfas. All träning och behandling anpassas efter vart i rehabfasen hunden befinner sig. Läs mer om faserna här nedan.

Rehabiliteringens olika faser


Akut fas är fasen direkt efter en skada eller efter en operation. I den här fasen går rehabilitering ut på att hantera skadan och smärtan och påbörja läkning. Det sker genom smärtlindring och att avlasta en skadad kroppsdel. 

Subakut fas 
Denna fas går ut på att stimulera läkningsprocessen genom att påbörja anpassad rörelse i det skadade området. Oftast behövs smärtlindring ett tag till för att få hunden att försiktigt börja använda kroppsdelen. 

Uppbyggnadsfas
Under uppbyggnadsfasen utökas rörelse och träning för att återfå bästa möjliga funktion i det skadade området. Denna fas pågår till dess att hunden är fullt återställd. 

Orsaken till skadan


Som nämnts tidigare så betyder rehabilitering att återskapa funktion och rörelse så som den var innan en skada uppstod. Därför kan, på sätt och vis, även behandling av en spänd muskel räknas som rehabilitering. En spänd muskel begränsar hundens rörelser och kan, om den går obehandlad, leda till att hunden börjar avlasta och vi har en kropp i obalans som gör allt för att stabilisera sig. En hälta som uppstår kan därför vara ett resultat av en längre tids felbelastning. Därför är det viktigt att en hittar ursprunget till skadan, vilket kan sitta någon helt annan stans än i det haltande benet.

Ibland kan det behövas en rehabiliteringsplan med flera insatser där ett besök till en veterinär med smärtlindring/ inflammations-dämpande som första åtgärd. Däremot är medicinering nästan alltid en tillfällig lösning som måste kombineras med rehab för att verkligen komma åt problemet. Annars är det bara en tidsfråga innan det återkommer.
I vissa fall behöver hunden opereras för att återskapa funktion. Då kan det vara bra att ta kontakt med en Canineopat innan för att tillsammans med veterinären planera för att komma igång med rehabiliteringen.


Vanliga skador och hur de rehabiliteras


Här kan du läsa om de vanligaste skadorna och hur de rehabiliteras. Om du har frågor kring din egen hunds rehabilitering så tveka inte att höra av dig!