Canineopat

Canineopat är en kvalitetssäkrad yrkestitel som kompletterar veterinärvården med specifik kompetens inom hundens rörelseapparat. Den går att liknas vid en fysioterapeut för hundar. Jag utbildade mig till Canineopat vid UPH Academy (Utbildningscentrum för Profesionell Häst/Hund och Humanvård).
Som Canineopat är mitt jobb att förebygga skador genom att stärka hunden fysiskt med kontinuerlig friskvård. Om hunden väl har dragit på sig en skada blir min uppgift att återskapa god funktion och rörelse genom rehabilitering.
Att få sin hund undersökt av en Canineopat 1-2 gånger om året är en bra försäkring mot att hunden drar på sig onödiga skador
i rörelseapparaten. 

Vad gäller för Canineopater?

Som Canineopat tillhör en inte gruppen djurhälsopersonal på grund av att en saknar en legitimation. Denna legitimation kan de som först utbildat sig till sjukgymnast för människa erhålla genom att gå en tilläggskurs på djur. En Canineopat däremot går hela sin utbildning med fokus på hund och hundens anatomi och sjukdomar. Det finns i dagsläget ingen utbildning med fokus på hund som ger en legitimation. Därför är många av oss canineopater och hundfysioterapeuter endast certifierade. Det kommer med vissa begränsningar som kan vara bra för hundägare att känna till. 

Yrkesgruppen Canineopat tillhör "Övrig personal" inom djurens hälso- och sjukvård. Det finns bestämmelser som begränsar vad en får göra när en tillhör gruppen övrig personal. En får inte:

 • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
 • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
 • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
 • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos 

De skyldigheter som de inom djurhälsopersonalen omfattas av har jag också anammat i mitt yrke som Canineopat:

   1. fullgöra mina arbetsuppgifter i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet,
   2. iaktta noggrannhet och omsorg vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård, och
   3. föra journal över djurhälsovård och djursjukvård.

Jag bär också ett ansvar att enbart fullgöra uppgifter som jag har kompetens för och bär själv ansvaret för hur jag fullgör mina arbetsuppgifter. 
Jag upprätthåller tystnadsplikten där jag inte får berätta om eller använda mig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden. 

Du får gärna höra av dig till mig om du har frågor rörande min yrkestitel, mejla mig på info@stockholmshundhalsa.se. 
Det är viktigt för mig att du känner dig trygg med mig som behandlare av din hund. 

Utbildning till Canineopat innehåller

 • Anatomi och fysiologi

- Invärtes anatomi
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  

 • Biomekanik/Hundens rörelser och kroppsmedvetenhet samt orsaksdiagnostik kopplad till hundens rörelseapparat
 • Rehabilitering

- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i behandlingsmetoderna: Massage, Laserterapi, Elektroterapi
Water treadmill, Hundsim, Balansboll, Vibb

 • Patologi/Sjukdomslära
 • Näringslära
 • Etologi/Hundens Beteende

Fortbildningar

För att hålla mig uppdaterad inom mitt yrkesfält ser jag till att fortbilda mig på årlig basis. 
Här följer en lista på fortbildningar jag har gått:

 • Hundpsykolog, Hundens Hus Stockholm, 2020-2021
 • Hundinstruktör, Hundens Hus Stockholm, 2020-2021
 • Certifierad Canineopat, UPH Academy, 2018-2019
 • Diplomerad Massageterapeut för hund, UPH 2018
 • Djurvårdare på utökad nivå 2, UPH, 2018-2019
 • Diplomerad Balansbollsinstruktör, Svenska Fysioterapiskolan, 2019
 • Fascinerande Fascia, Svenska Fysioterapiskolan, 2019
 • Ledpalpation, Sport Dog Academy, 2020
 • Water Tread Mill, Sport Dog Academy, 2020
 • Djupdykning i leden, Svenska Fysioterapiskolan, 2021
 • Rehab efter bukkirurgi, Svenska Fysioterapiskolan, 2021
 • Led för led - Bogleden, Sport Dog Academy, 2021
 • Led för led - Höft och bäckenlederna, Sport Dog Academy, 2021
 • Traumaterapi för vävnader, Svenska Fysioterapiskolan, 2021
 • Frivillig Hantering, Carpe Momentum, 2022
 • Rehab 2.0, Svenska Fysioterapiskolan, 2022
 • Rörelse- och funktionsanalys, Sport Dog Academy, 2022