Patellaluxation

Patellauxation är ett tillstånd som innebär att knäskålen förskjuts ur sin led inåt eller utåt. Det är vanligare hos små raser men sker även hos större hundar. Ett vanligt kännetecken är hunden gör "hoppsasteg" mer eller mindre ofta. Vissa hundar upplever detta tillstånd som smärtsamt medan andra inte behöver lida så mycket av det. Patellaluxation graderas enligt en skala som beskriver hur stor luxationen är, där grad 1 beskriver att knäskålen kan manupuleras ur sin led med kraft, grad 2 är att knäskålen hoppar ur led av sig själv men korrigerar sig själv, grad 3 är att knäskålen är luxerad hela tiden. 

Konsekvenser för en hund med patellauxation är att den inte använder leden som den ska och istället lägger mer belastning på de andra benen och i ryggen. 

Låggradig patellauxation kan en vilja behandla konservativt med rehabilitering för att se om det hjälper. Kvarstår luxationen rekommenderas operation.