Remiss 

För veterinärer

Det går bra att remittera hundar för rehabilitering till Stockholms Hundhälsa.
Här är en lista på det underlag jag behöver i en remiss:

  • Veterinärens namn, Kiniken/Djursjukhuset, telefonnummer och e-postadress
  • Hundägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Hundens namn, ras, kön, födelsedatum, registeringsnummer och försäkringsbolag
  • Diagnos, Sjukdomshistoria och nuvarande status
  • Eventuell påstartad behandling
  • Typ av behandling hunden remitteras för
  • Journalkopior

För dig som hundägare

För dig som hundägare är det bra att du kollar av med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller för rehab och din hundförsäkring. 
De allra flesta försäkringar täcker någon form av rehab, men det kan finns villkor som avser ersättningen för skadan och tidsperioden. Villkoren är också kopplade till din hund och dess ålder och tidigare skador.  

När du kommer till mig för rehabilitering av din hund på remiss från din veterinär kommer jag utifrån den rehabplan vi sätter upp för din hund att rekommendera ett rehabpaket. Jag har rehabpaket med 5-kort (45 och 60 min) och 10-kort (30 min, 45 min och 60 min) som är rabatterade med 10%. När du valt ditt paket kan du betala med swish eller faktura (5 dagar). Därefter skickar du in ditt fakturaunderlag till ditt försäkringsbolag och får din ersättning. Ibland behöver försäkringsbolaget kompletteringar av mig som jag skickar in. Har du övriga frågor kring hur detta funkar går det bra att mejla till info@stockholmshundhalsa.se.