Remiss

Det går bra att remittera hundar för rehabilitering till Stockholms Hundhälsa.
Här är en lista på det underlag jag behöver i en remiss:
  • Veterinärens namn, Kiniken/Djursjukhuset, telefonnummer och e-postadress
  • Hundägarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Hundens namn, ras, kön, födelsedatum, registeringsnummer och försäkringsbolag
  • Diagnos, Sjukdomshistoria och nuvarande status
  • Eventuell påstartad behandling
  • Typ av behandling hunden remitteras för
  • Journalkopior