Vattentrask

Vattentrask är ett fantastiskt träningsredskap för hundar i stärkande, underhållande och rehabiliterande syfte. Vattenträning avlastar lederna samtidigt som den erbjuder ett motstånd när hunden rör sig i vattnet. Träning i vattentrask ökar hundens stabilitet, rörelse och muskelmassa.