Hält- och smärtutredning

Misstänker du att din hund har ont? Upplever du att den rör sig annorlunda än tidigare, eller har ett förändrat beteende? Då kan du boka tid för en hält- och smärtutredning. Utredningen tar 90 minuter och innehåller en fullständig rörelseanalys med genomgång av skelett, muskler, leder, senor, ligament,  nerver och bindväv samt en noggrann kartläggning av hundens historia. Besöket avslutas med att jag går igenom analysen med hundens människa och rekommenderar fortsatt behandling/hemgångsråd.
Pris: 850 kr
Tid: 75 min

Tecken på smärta hos din hund

Ibland kan det vara svårt att veta ifall ens hund har ont. Men några tecken på smärta kan vara att hunden: 
  • drar sig undan
  • har svårt att komma till ro
  • slickar eller gnager någonstans på sin kropp
  • inte vill äta eller dricka
  • hetsäter eller hetsdricker
  • hässjar
  • darrar
  • plötsligt eller långsamt blivit aggressiv/orolig/trött/låg/hyperaktiv
  • rör sig annorlunda
  • inte längre vill leka med andra hundar
Om du misstänker att din hund har ont rekommenderar jag först ett besök hos din veterinär för att utesluta bakomliggande sjukdom. 
Därefter kan du be din veterinär remittera dig till Stockholms Hundhälsa för rehabilitering.