Frivillig Hantering


Denna tjänst är till för alla som vill arbeta med frivillighet i alla hanteringssituationer. Den är också lämpad för hundar som redan hunnit utveckla en rädsla och obehag inför hantering. Exempelvis rädsla vid veterinärbesök, hundfrisören eller vid kloklippning. Behandlingen går ut på att under 5 tillfällen arbeta med frivillighet i de situationer där hunden känner sig maktlös och tar till egna lösningar genom att fly, frysa, fäkta eller flamsa. 

Genom att vi lyssnar på och respekterar hundens gränser vinner vi tillbaka ett förtroende och därifrån kan vi skapa ett gemensamt språk där hunden kan säga ja och nej till hantering. Vi använder din hunds motivatorer för att få den att säga ja till hantering på sina egna villkor.
Vi ses vid 5 tillfällen och ni kommer också att jobba på hemma med övningar mellan besöken.

Tid: 5 x 45 min
Pris: 4000 kr