Tryggt bemötandeH-Märkt
För mig är det viktigt att både hund och kund känner sig trygga med mig och mina metoder. Därför är jag medlem i Sveriges Hundföretagares förening och har erhållit  H-märkningen. H-märkning är en officiell kvalitetsmärkning som utarbetats av Sveriges Hundföretagare tillsammans med deras yrkesråd. H-märket är till för att hjälpa konsumenter av hundtjänster att aktivt välja seriösa företagare, utbildade utövare med hög ansvarskänsla och yrkesstolthet. Med H-märket förknippas god redovisningssed, journalföring, tystnadsplikt och regelbundna utvärderingar. I dagens Sverige får vem som helst kalla sig hundinstruktör, hundfrisör, hundpsykolog, hundfysioterapeut med mera. H-märkning hjälper dig som kund att anlita någon som är erkänd och dokumenterad.

REKO
Jag räknar mig också till REKO Hundtjänster vilket innebär att jag använder positiv förstärkning i mitt bemötande med alla hundar. REKO står för Respekt, Empati, Kunskap och Omtanke, något som jag jag tar med mig in i alla mina hundmöten.

Frivillig Hantering (FEAR FREE)
För mig är det viktigt att alla hundar jag behandlar får ett tryggt och positivt möte där de känner att de är med på det som händer och kan påverka sin situation. Därför använder jag mig till stor del av frivillig hantering som metod i att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra möte för hunden. 

Ansvarsförsäkrad

Jag och min verksamhet är försäkrad i IF vilket betyder att jag tar fullt ansvar om något skulle hända under den tid som hunden vistas i min lokal.