Hundpsykolog


Jag har läst Hundpsykologprogrammet vid Hundens Hus i Stockholm vilket gett mig en djupare förståelse om hunden som varelse och hur den kommunicerar. Det är en ovärderlig kunskap som jag tar med mig i alla hundmöten för att kunna möta varje hund där den befinner sig och skapa förtroende. Hundar som lever med smärta får ofta ett ändrat beteende och det kan vara viktigt att utesluta smärta innan en börjar jobba med hundens beteenden. Som Canineopat behöver jag förstå hur varje enskild hund kommunicerar om sitt tillstånd för att kunna ge den rätt vård och bemötande. 

Utbildningens innehåll

  • Problembeteenden; aggression, rädsla, jakt, separationsångest, efterchocksbehandling, ångest etc
  • Etologi, hundens beteendebiologi, hundens språk och beteende, fördjupad raskunskap
  • Metodik, inlärningspsykologi, klickerträning vid problembeteenden
  • Problembeteende kontra sjukdomar och smärta
  • Stress och dess inverkan på djur
  • Pedagogik, psykologi, intervjuteknik och coachning
  • Mycket praktik med problemhundar under handledning