Massage

UPHs massage går att likna vid en idrottsmassage. Den kommer åt både djup och ytlig muskulatur och påverkar kroppen på följande sätt:

  • Ökar blodcirkulationen vilket leder till att näring når cellerna snabbare och slaggprodukter kan lämna kroppen bättre
  • Släpper spänningar i muskulaturen och vilket ökar hundens röligheten och smidighet
  • Stärker immunförsvaret

Behandling med massage är till för att hjälpa kroppen med läkning och återhämtning. För att få bästa effekt behandlas de delar av kroppen som är i behov. En massagebehandling rekommenderas för hundar som genomgått ett friskvårdsbesök och behöver ett visst antal behandlingar för att komma åt ett problemområde. Ofta rekommenderas 3-5 behandlingar. Massagen omfattar rygg-nacke-bog-säte-ben. Däremot behandlas sällan hela kroppen vid ett och samma tillfälle då en vill fokusera på att se behandlingens inverkan på de delar som är i störst behov.

Massage av bindväv

Bindväv är vävnad som finns i hela kroppen och håller kroppen på plats. Bindväv kallas också Fascia eller Connective Tissue och är ett nätverk utan början och slut. Den omsluter och sammanflätar alla muskler, ben och organ i kroppen, ända ner till cellkärnenivå och kommunicerar alltså med hela kroppen. Fascian tar emot stötar och födelar ”smällar” som kroppen utsätts för, över en större yta och minskar skaderisken – en stum och stram fascia klarar detta sämre. Massage och stretching av bindväven behöver vara långsam för att kroppen ska kunna ta emot behandlingen på bästa sätt. Fascia går även mycket bra att behandla med djupvåg som genom de vågar behandlingen skapar når långt in i kroppen. Det går inte att behandla bindväv utan att också behandla muskler och vice versa.