Elektroterapi 

Elektroterapi är en skonsam behandlingsform som talar hundkroppens egna språk genom elektriska signaler. Elektricitet har en förmåga att påverka retbara celler, det vill säga nervceller och muskelceller. Genom att behandla hunden med låga doser ström kan vi uppnå följande:
  • Smärtlindring
  • Avslappnade muskler
  • Stimulering av kroppens cirkulationssystem vilket i sin tur leder till tillförsel av syre och näring till cellerna och bortforsling av slaggprodukter
  • Återhämtning


Elektroterapi används för att behandla muskelskador, nervskador, neuralgier, kroniska inflammationer, svullnader och smärttillstånd hos hundar.

Efter behandling är det viktigt att tänka på att:

  • hunden har tillgång till vatten
  • får möjlighet att rastas
  • hunden vilar då behandlingen kan leda till ökad smärta eller skenfriskhet

Viktigt att tänka på inför behandling med elektroterapi