Traumabehandling


Denna tjänst är till för hundar som redan hunnit utveckla en rädsla och obehag inför hantering. Exempelvis rädsla vid veterinärbesök, hundfrisören eller vid kloklippning. Behandlingen går ut på att under 5 tillfällen arbeta med frivillighet i de situationer där hunden känner sig maktlös. Genom att vi lyssnar på och respekterar hundens gränser vinner vi tillbaka ett förtroende och därifrån kan vi skapa ett gemensamt språk där hunden kan säga ja och nej till hantering. Vi använder din hunds motivatorer för att få hunden att säga ja till hantering på dens villkor.
Vi ses vid 5 tillfällen och ni kommer också att jobba på hemma med övningar mellan besöken.