Artroshantering

Lever du med en hund som har fått diagnosen artros och önskar hjälp i att hitta en hållbar vardag med minsta möjliga smärta och största möjliga livskvalité? Då är detta för dig!

Artroshantering går till så att vi tillsammans gör en utredning över hundens kropp, aktiviteter, symptom/ begränsningar, beteende och smärtnivå. Du och din hund kommer att få övningar och anpassningar som ni behöver följa för att vi ska kunna komma fram till vilka typer av aktiviteter som funkar bäst för att hålla artrosen under kontroll. 

Artros kan aldrig botas men den kan hanteras så att den inte rusar iväg och skapar mer smärta och begränsningar. Artros behöver inte innebära katastrof, det finns mycket vi kan göra för våra hundar för att ge dem ett så långt, aktivt och smärtfritt hundliv som möjligt!

Pris: 1500 kr
Tid: 90 minuter

Artroshanteringen startar med ett inledande besök på 90 minuter där det ingår:
  • Genomgång av hundens kropp och rörelser
  • Genomgång av hundens sjukdoms- och skadehistoria
  • Noggrann dokumentation av hundens aktiviteter, hemmiljö och foder
  • Introduktion i vattentrask, balansträning och behandling
  • Introduktion av smärtdagbok 
  • Hanteringsplan med hemövningar, behandlingsplan eventuell smärtlindring
Det inledande besöket får avgöra i vilken utsträckning hunden kommer vara i behov av flera besök med behandlingar och träning.