Friskvård

Friskvård handlar om att förebygga skada genom att stärka och kontinuerligt underhålla hundens rörelsehälsa. 

Friskvård, eller Prehab som det också kallas, anses mer och mer vara en självklar del för hundens liv och hälsa. Det går att dela upp friskvård i två delar: underhållande och stärkande.  Underhållande är det grundläggande varje hundägare gör för att tillgodose sin hunds behov och hålla den frisk. Stärkande är att rusta sin hund extra mot att dra på sig skador och sjukdomar i rörelseapparaten.
Hunden är byggd för rörelse och aktivitet och trivs bäst om den får använda sin kropp utan begränsningar. Ensidig träning eller aktivitet leder ofta till att bara vissa delar av hundens kropp stärks, vilket i sin tur kan bidra till felbelastningar och att andra delar slits ut. En överansträngd muskel som inte får återhämta sig leder fort till en kropp i obalans som gör allt den kan för att stabilisera sig. Studier visar att hundar som får friskvård regelbundet med start tidigt i livet, i högre utsträckning än andra hundar är mer skadefria och förlänger sina liv. 

Friskvårdskontroll


En friskvårdskontroll är till för att ge dig en aktuell bild av din hunds rörelsehälsa. Hundar är experter på att hitta sätt att avlasta kroppsdelar som smärtar eller inte fungerar, ofta utan att vi märker något. Under en friskvårdskontroll ses hela hundens rörelseapparat över. Muskler, leder, senor, nerver, skelett, ligament och bindväv besiktigas noggrant. Hundens rörelser studeras i syfte att upptäcka eller avfärda avvikelser. Friskvårdskontrollen avslutas med en sammanfattning av vad hunden behöver för fortsatt friskvård eller rehab. 
En friskvårdskontroll om året är en bra investering för ett långt, aktivt och smärtfritt liv tillsammans. 

Rörelseanalys

Vad är egentligen en rörelseanalys och hur går den till?
För att ta reda på hur hunden mår i sina rörelser måste en titta på hela rörelseapparaten. Skelett, muskler, leder, senor, bindväv, nerver, ligament - alla har de betydelse för hur hunden rör sig. Allt hänger ihop. 
För att kunna veta om något är fel, måste en ju veta vad som är rätt för just den hunden. Varje hunds naturliga rörelsemönster är det som dens kropp tillåter utifrån hur den är byggd. Hur den sedan rör sig idag är ett resultat av vad den har varit med om i form av skador, sjukdomar, stress, trauman? Kroppen minns och den kommer på mer eller mindre medvetna sätt att skydda och stabilisera upp sig. Och vips har det naturliga rörelsemönstret blivit ändrat och vi har en rörelseapparat i obalans.

För att kunna göra en sanningsenlig rörelseanalys på en hund måste man utgå från den unika individen och dens historia. Och en måste leta överallt. En hälta fram kan lika gärna ha sitt ursprung i en felbelastning baktill. Allt hänger ihop.