Canineopat


Canineopat
 är en kvalitetssäkrad yrkestitel som kompletterar veterinärvården med specifik kompetens inom hundens rörelseapparat. Den går att liknas vid en fysioterapeut för hundar. Jag utbildade mig till Canineopat vid UPH Academy (Utbildningscentrum för Profesionell Häst/Hund och Humanvård).
Som Canineopat är mitt jobb att förebygga skador genom att stärka hunden fysiskt med kontinuerlig friskvård. Om hunden väl har dragit på sig en skada blir min uppgift att återskapa god funktion och rörelse genom rehabilitering.
Att få sin hund undersökt av en Canineopat 1-2 gånger om året är en bra försäkring mot att hunden drar på sig onödiga skador
i rörelseapparaten. 

Utbildningens innehåll

  • Anatomi och fysiologi

- Invärtes anatomi
- Osteologi; detaljerade studier om djurets skelett, leder, byggnad och funktion.
- Myologi; omfattar skelettmuskulaturens ursprung, fäste och funktion.  

  • Biomekanik/Hundens rörelser och kroppsmedvetenhet samt orsaksdiagnostik kopplad till hundens rörelseapparat
  • Rehabilitering

- Posttraumatisk, postoperativ vård med inriktning på återanpassning och rehabilitering i behandlingsmetoderna: Massage, Laserterapi, Elektroterapi
Water treadmill, Hundsim, Balansboll, Vibb

  • Patologi/Sjukdomslära
  • Näringslära
  • Etologi/Hundens Beteende